Mladi inovatorji

. Slednja sta navdušila z idejo, da bi prihranili čim več prostora pod pomivalnim koritom v kuhinji, problem pa sta rešila s tem, da sta sifon pomaknila čisto k steni. Ideja je koristna za vsa gospodinjstva, ki bodo na tak način prihranila pri prostoru in denarju. Z njo želita, da bi se ljudje začeli zavedati pomena prostora. Anže Peternel se je za šolo, ki bi poučevala mlade kaskaderje, odločil zato, ker ni posebnih društev, ki bi se ukvarjala s šolanjem kaskaderjev, mladi pa so zaradi tega prepuščeni ulici in vadijo svoje figure na neprimernih ter nevarnih mestih. Rešitev teh težav je tako videl v ustanovitvi šole za mlade kaskaderje, kjer bi se mladi lahko naučili spretnosti akrobatske vožnje in se preizkusili v ekstremnih športih, s šolo bi lahko pridobili poklic kaskaderja, ustvarila bi se nova delovna mesta, veliko koristi bi lahko imela filmska dejavnost, predvsem pa mladi, ki bi ob vsem tem poskrbeli tudi za svojo varnost.

IDEJE IN NJIHOVO TRŽENJE Nad podjetniškimi in inovativnimi idejami bdi tudi direktor Inštituta za inovativnost in tehnologijo

, sicer docent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper – inovator, pobudnik, avtor več deset patentov, modelov in avtorskih del, od katerih so bila mnoga tudi tržno uspešna. Meni, da so naši osnovnošolci in srednješolci izredno ustvarjalni, vsak svojim letom in izkušnjam primerno: “Osnovnošolci imajo zanimive zamisli, ki pa so povezane z reševanjem razmeroma preprostih problemov. Ker nimajo znanja, je njihov ‘domet’ omejen. Vendar ob podpori dobrega mentorja lahko dosežejo precej več kot povprečni srednješolci (kot vzpon na Himalajo – pred desetletji je bila to domena najboljših, danes pa z vrhunsko in lahko opremo to doseže marsikdo – podobno imajo srednješolci več ‘opreme’, v konkretnem primeru znanja in izkušenj). Čeprav od osnovnošolcev danes ne moremo in ne smemo pričakovati vrhunskih rezultatov, pa bodo ti mladi čez leta z lahkoto posegali v vrhove ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.” Dodaja, da je nekaj teh idej prešlo z natečaja na posel ali pa je njihova invencija postala koristna, na primer kot učni pripomoček v šoli, saj kar nekaj mentorjev, ki delajo z mladimi, sodeluje tudi pri poslovno uspešnih projektih. Eden takih je strojček za izdelavo pekovskih modelov inovatorjev

Leave a Reply